top of page

Portfoilo Development ค่ายพัฒนาความสามารถพิเศษ

ดึงดูดและเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อหรือทำงานด้วยการเข้าร่วมคอร์สที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่เจาะจงเฉพาะด้านให้กับตัวเอง


โครงการนี้เหมาะสำหรับ 

  • นักเรียนทุกระดับชั้น 

  • พนักงาน ครู หรือ ประชาชนทั่วไป

ดึงดูดและเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อหรือทำงานด้วยการเข้าร่วมคอร์สที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่เจาะจงเฉพาะด้านให้กับตัวเอง


โครงการนี้เหมาะสำหรับ 

  • นักเรียนทุกระดับชั้น 

  • พนักงาน ครู หรือ ประชาชนทั่วไป

bottom of page