top of page

Exam Preparation
เตรียมพร้อมสำหรับการสอบเฉพาะด้านตามความต้องการแต่ละบุคคล

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลหรือนานาชาติที่ต้องการติวเข้มเพื่อเรียนต่อหรือสอบเข้าสถาบันเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอร์สนี้คือตัวเลือกที่เหมาะที่สุดของคุณ!

Treasury Building London

UK High School Exchange

ครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)

ครอบครัวที่จะมาเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของนักเรียนนั้นจะถูกคัดสรรจากครอบครัวอาสาสมัครโดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Background Check) และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลและสภาพแวดล้อมภายในบ้านเหมาะสมในการดูแลนักเรียน ทั้งนี้ครอบครัวอุปถัมภ์จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากการรับดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยน ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการจึงเป็นผู้ที่มีความสนใจอยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

การดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนตลอดโครงการ

ทุกพื้นที่ที่นักเรียนแลกเปลี่ยนอาศัยอยู่ จะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำพื้นที่คอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือนักเรียนทุกเมื่อหากเกิดปัญหา ทั้งยังคอยส่งรายงานสภาพความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียนในทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีประกันสุขภาพที่นักเรียนทุกคนต้องทำก่อนออกเดินทางมาแลกเปลี่ยนอีกด้วย

Host & Safety

ครอบครัวอุปถัมภ์และความปลอดภัย

 • ผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ 16-18 ปี (ไม่เกิน 18 ปี)

 • มีคะแนน GPA ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ 2.00

 • มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5

 • มีการรองรับจาก ESL

 • ระยะเวลาแลกเปลี่ยนเริ่มต้น 1 เทอมขึ้นไป

 • ระดับการเข้าชั้นเรียนจะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สมัครเลย
 1. สมัครและสอบวัดระดับภาษา​

 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองลงนามในสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

 3. ส่งเอกสารส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อเตรียมเอกสารและนัดวันทำวีซ่า

 4. เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

 5. รับเอกสารทำวีซ่า

 6. สัมภาษณ์วีซ่า

 7. เข้าค่ายปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 8. ออกเดินทาง

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

Join Us

ประสบการณ์จัดโครงการแลกเปลี่ยนกว่า 10 ปี

เจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ดูแลตลอดโครงการ

คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) อย่างเข้มงวด

เลือกประเทศ เมือง และอื่น ๆ ได้ตามต้องการ

Why Choose Us

ทำไมต้องไปกับ Sharp Interchange

UK High School Exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหราชอาณาจักร

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้าเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศเครือสหราชอาณาจักร เปิดประสบการณ์ใหม่ ใช้ชีวิตแบบเด็กอินเตอร์ และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host family) ชาวท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เทอม จนถึง 1 ปีการศึกษาขึ้นอยู่กับความการต้องของตัวนักเรียนเอง

HIGHLIGHT

จุดเด่นของโครงการ

แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา ถึงถิ่นต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ และสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ จากทั้งเพื่อนนานาชาติในโรงเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์

ใช้ชีวิต เรียนและเที่ยวในต่างประเทศ

ใช้ชีวิตด้วยตัวเองในต่างประเทศ ฝึกฝนความรับผิดชอบ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และอื่น ๆ

อนาคตกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

เป็นก้าวสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจเรียนต่อหรือใช้ชีวิตต่อที่ต่างประเทศในอนาคต

อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์

อยู่อาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่เป็นชาวพื้นเมืองแท้ ๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานของทั้งรัฐบาลต่างประเทศและโครงการ

เลือกประเทศและอื่น ๆ ตามต้องการ

นักเรียนสามารถเลือกประเทศ เมือง และระยะเวลาที่จะเรียนแลกเปลี่ยนได้ตามต้องการ

รับใบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ

Application Process

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

Join Us

 • ผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ 16-18 ปี (ไม่เกิน 18 ปี)

 • มีคะแนน GPA ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ 2.00

 • มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5

 • มีการรองรับจาก ESL

 • ระยะเวลาแลกเปลี่ยนเริ่มต้น 1 เทอมขึ้นไป

 • ระดับการเข้าชั้นเรียนจะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

bottom of page