top of page

IELTS UP

จัดการเรียน 4 sessions/week ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์

IELTS (International English Language Testing System) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า "ไอเอลส์" คือมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในต่างประเทศ British Council คือองค์กรผู้ผลิตมาตรฐานนี้ขึ้นมาและยังเป็นสถานที่สอบไอเอลที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานมากที่สุดของนักเรียนอีกด้วย

สำหรับประเทศไทยนั้น ปัจจุบันสถานศึกษาภาคอินเตอร์ได้มีการนำคะแนนไอเอลส์มาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำหรับการคัดนักเรียนเข้าศึกษาต่อแล้ว จึงส่งผลให้การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบไอเอลส์นั้นมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในภาคอินเตอร์หรือต่างประเทศ

การสอบไอเอลส์ประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งสำหรับนักเรียนไทยแล้ว ส่วนที่ท้าทายมากที่สุดคือการฟังและการพูด ซึ่งหากนักเรียนไม่ได้รับเทคนิคที่ดีและไม่ได้ผ่านการฝึกฝนการทำข้อสอบมาแล้วจะทำให้การสอบนั้นไม่ประสบความสำเร็จ

ปัจจัยที่ทำให้การเรียนไอเอลส์เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนคนไทยก็คือ ค่าสมัครสอบไอเอลส์มีราคาแพง ปัจจุบันราคาสอบอยู่ที่ 7,100.00 บาท ซึ่งหากไม่ได้คะแนนที่คาดหวังไว้ จะต้องสมัครสอบอีกครั้งหรือจนกว่าจะได้คะแนนที่ต้องการ

ชาร์ป อินเตอร์เชนจ์ ได้รับการแต่งตั้งจาก British Council ให้เป็นศูนย์รับสมัครสอบไอเอลส์ประจำจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการ และมีบริการสอบไอเอสล์ให้กับนักเรียนทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกอีกด้วย

สำหรับคอร์สไอเอลส์อัพนั้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังต้องการเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อ และสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากคือ เราคัดเลือกครูชาวอังกฤษที่ผ่านการอบรมการสอนไอเอลส์จาก British Council มาทำการสอนเทคนิคการทำข้อสอบและฝึกความเคยชินในการฟังพูดเพื่อที่นักเรียนจะไม่ประหม่าเมื่อถึงวันสอบจริง

นักเรียนที่สมัครเรียนคอร์สไอเอลส์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะได้สิทธิสอบไอเอลส์ฟรีจำนวน 1 ครั้ง

bottom of page