top of page
My project-3_edited.jpg
ใบประกอบวิชาชีพครูรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สหราชอาณาจักร

การฝึกสอนเเละอบรมวิชาชีพครู เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในการสอนและการเรียนรู้ในระบบการศึกษาของต่างประเทศ โดยจะมีการฝึกฝนเเละพัฒนาศักยภาพการสอนเเบบมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนเเละมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

Read Below

iQTS

iQTS (International Qualified Teacher Status)

การฝึกสอนและอบรมวิชาชีพครู เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในการสอนและการเรียนรู้ในระบบการศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งจะมีการฝึกฝนเเละพัฒนาศักยภาพการสอนเเบบมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนเเละมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เหมาะสําาหรับครูชาวไทยผู้ที่ต้องการไปสอนเเละทําางานในโรงเรียนประเทศอังกฤษ

รายละเอียด

ระยะเวลา

ระยะเวลาการฝึกสอน 10 เดือนขึ้นไป  (ขึ้นอยู่กับสถาบัน) 

การเรียน

ฝึกสอนเเละอบรมเเบบออนไลน์

ราคา

ค่าคอร์ส £8,250 รวม VAT, £1,200 รวม VAT สำหรับลงเสริม iPGCE เเละจะได้รับ Certificate 

ทุน

ไม่มีทุน (ทุนตนเองหรือโรงเรียนในสังกัด) 

การฝึกสอนนี้คุณจะได้ทำอะไรบ้าง

พี่เลี้ยงและติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละรายวิชา 

มีการประชุมรายสัปดาห์ เพื่อติดตามผลความคืบหน้า โดยพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์คอยช่วยเหลือให้ฟีดแบคจากผลการทำงาน รวมไปถึงช่วยให้คำแนะนำความรู้ในแต่ละรายวิชาและพัฒนาทักษะการสอนของคุณ

คอร์สเรียนออนไลน์

เรียนคอร์สออนไลน์เพียง 1 วันต่อสัปดาห์เท่านั้น ผ่านระบบ E-Learning ซึ่งสามารถเข้าถึงเอกสาร บทเรียน และคู่มือต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

กิจกรรมเวิร์คช็อปแบบเจอกันตัวเป็น ๆ

มีกิจกรรมเวิร์คช็อป (การประชุมเชิงปฏิบัติการ) ที่จัดและออกแบบกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและพูดคุยเรื่องพัฒนาการของคุณโดยเฉพาะ อีกทั้งยังได้พบปะกับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายมหาลัยฯ ทั่วโลก

iPGCE assignments 

หากเลือกลงเรียน iPGCE คุณจะต้องทำ Written Assignments เพิ่มเติมจนถึงระดับมาตรฐานที่ UEL (University of East London) กำหนดไว้

รายละเอียดคอร์ส

การสอนมี 2 ระดับ คือ Primary (5-11) ระดับประถมศึกษา และ Secondary (11-19) ระดับมัธยมศึกษา โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนดังนี้ art and design, biology, chemistry, computing, design and technology, drama, English, geography, history, maths, modern foreign languages (MFL) – French, Spanish and German, music, physical education (PE), physics, religious education (RE), และ csiness studies (14-19) 

Learn More

เรียนและฝึกสอนได้จากประเทศที่คุณอยู่ผ่านการควบคุมมาตรฐานการสอน ชาร์ป อินเตอร์เชนจ์

สมัครงานสอนได้ทุกสถาบัน

ทั่วโลก

เปิดรับ 3 รุ่นต่อปีการศึกษา

เพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง

ทำไมควรมีใบประกอบวิชาชีพครู iQTS จากประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัครคอร์ส iQTS

1. ต้องมีสถานะเป็นครูสอนในโรงเรียนขณะเรียนคอร์ส iQTS
2. มีผลสอบ GCSE คะแนนขั้นต่ำ 4 หรือ C ในวิชาภาษาอังกฤษ​และคณิตศาสตร์ (กรณีที่สอนระดับประถมศึกษาจะต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย) 
3. วุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ (300 หน่วยกิต โดยจำนวน 60 หน่วยกิต จะต้องอยู่ใน Level 6 ตามมาตรฐานของ QCF) ในกรณีที่
    เรียนจบมาด้วย foundation degree จะต้องมีอย่างน้อย 60 หน่วยกิตที่อยู่ใน Level 6 (HE level 3)
4. ผลวัดระดับภาษา IELTS 6.5
5. มีจรรยาบรรณครู ความมุ่งมั่น ความสามารถในการปรับตัว รวมไปถึงการสื่อสารที่ดี 
6. มีความรู้พื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษเเละคณิตศาสตร์ 
7. ผ่านการตรวจสอบภูมิหลังและ safeguarding checks ทั้งหมดก่อนเริ่มการฝึกสอน (ผลการตรวจสอบทั้งหมดจะต้องไม่ระบุว่าคุณไม่เหมาะสมในการทำงานกับเด็ก) 
8. ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

Contact Us

คอร์ส iQTS

£8,250
(ราคารวม VAT)

การชำระเงินสามารถเลือกได้ 3 แบบ
1. จ่ายเต็มราคา
2. ผ่อนจ่ายรายเดือน
3. แบ่งจ่ายตามระยะเวลาคอร์สเรียน

Learn More

คอร์ส IPGCE

£1,200
(ราคารวม VAT)

การชำระเงินสามารถเลือกได้ 3 แบบ
1. จ่ายเต็มราคา
2. ผ่อนจ่ายรายเดือน
3. แบ่งจ่ายตามระยะเวลาคอร์สเรียน
*คอร์ส IPGCE เป็นคอร์สตัวเลือก สามารถลงเรียนหรือไม่ก็ได้*

Learn More

คอร์ส iQTS มีดีอะไร

ได้รับใบประกาศนียบัตร

qualified teacher status (QTS) เเละ iPGCE Certificate 

พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพครู

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาที่เลือกแบบสากล รวมไปถึงเทคนิคการสอน ไอเดีย และการทำกิจกรรมในห้องเรียนผ่านการฝึกทำงานจริงในโรงเรียน

หลักสูตรคอร์สเรียนที่มีคุณภาพ

เก็บเกี่ยวความรู้และพัฒนาทักษะการสอนและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามกรอบของ DfE’s ITT (กระทรวงการศึกษาของสหราชอาณาจักร)

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
และวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

Contact Us

กำหนดการเรียน

เริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
และ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 

Contact Us

การสัมภาษณ์

หลังจากยื่นแบบฟอร์มสมัครเข้าคอร์ส จำเป็นต้องนัดเชิญสัมภาษณ์ก่อน การคัดเลือกจะมีขั้นตอนดังนี้ 
1. การนำเสนอในวิชาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทดสอบความรู้ในรายวิชาที่เลือก
2. การประเมินคลิปการสอน (อัดมาก่อนการสัมภาษณ์) 

3. การตรวจสอบเเละประเมินพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เเละภาษาอังกฤษ 
4. การสัมภาษณ์พูดคุยในเรื่องความเหมาะสมของคุณต่อการสอนในรายวิชาที่คุณเลือก 
การตรวจสอบความเหมาะสม สุขภาพ ความพร้อมของคุณในการรับการฝึกอบรมเพื่อสอน และ safeguarding checks จะเริ่มก็ต่อเมื่อยื่นข้อเสนอและข้อเสนอได้รับการยอมรับแล้วเท่านั้น 

QTS

Qualified Teacher Status

iQTS

International Qualified Teacher Status

iPGCE

International Postgraduate Certificate in Education

Featured Items

Use this area to highlight recent blog posts, showcase standout projects, or to feature particular items and services that will make an impression on website visitors. Change the title and text to your own content, or replace with a different element.

Qualified Teacher Status (QTS)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ใช้ตามมาตรฐานในประเทศสหราชอาณาจักร เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีการใช้กันมายาวนานถึงปัจจุบัน หากมีใบอนุญาตนี้จะถือว่าเป็นครูที่ผ่านการรับรองสถานะและสามารถสอนได้ทั่วโลก ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู QTS ไม่จำกัดเพียงแค่ครูจากสหราชอาณาจักรเท่านั้น ครูจากประเทศอื่นก็สามารถขอรับการประเมินการสอนตามมาตรฐานฝึกอบรมของรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้

Read More

International Qualified Teacher Status (IQTS)

หลักสูตรใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู IQTS เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการสหราชอาณาจักรเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำเร็จในการเรียนทางไกล และต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวสหราชอาณาจักรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศสามารถเข้าถึงการเรียนเฉพาะทางด้านครูและสามารถกลับมาประกอบอาชีพครูที่ประเทศในอนาคตได้ 

Read More

International Postgraduate Certificate in Education (iPGCE)

หลักสูตรประกาศนียบัตรศรุศาสตร์ขั้นสูง หรือ หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางครู เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านครุศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่การเสริมทักษะและความรู้ในการสอนซึ่งสามารถเรียนทางไกลได้ ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรนี้จะต้องมีวุฒิปริญญาตรีอยู่แล้ว และลงเรียนในหลักสูตรโดยใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 1 ปี ผู้เรียนจะได้ประกาศนียบัตรที่เป็นใบเบิกทางสำหรับเข้าทำงานในอาชีพครูเมื่อจบการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังเป็นที่นิยมในสหราชอาณาจักร อีกทั้งมาตรฐานของหลักสูตรนั้นได้รับการยอมรับในระดับสากลจากทั่วโลกว่าเป็นบุคลากรครูที่มีคุณภาพ ดังนั้น ชาร์ป อินเตอร์เชนจ์ จึงร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงการนี้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพครูในสหราชอาณาจักร

Read More

รายวิชาที่เปิดสอน

Art and Design

Biology

Chemistry

Computing

Design and Technology

Drama

English

Geography

History

รายละเอียดคอร์สเรียน

การสอนมี 2 ระดับ คือ Primary (5-11) ระดับประถมศึกษา และ Secondary (11-19) ระดับมัธยมศึกษา

Companies We've Inspired With Our Transformation

Mathematics

Modern Foreign Languages (MFL)French, Spanish and German

Music

Physical Education (PE)

Physics

Religious Education (RE)

Business Studies (14-19)

IQTS Course

£8,250
(ราคารวม VAT)

การชำระเงินสามารถเลือกได้ 3 แบบ
1. จ่ายเต็มราคา
2. ผ่อนจ่ายรายเดือน
3. แบ่งจ่ายตามระยะเวลาคอร์สเรียน

Learn More

IPGCE Course

£1,200
(ราคารวม VAT)

การชำระเงินสามารถเลือกได้ 3 แบบ
1. จ่ายเต็มราคา
2. ผ่อนจ่ายรายเดือน
3. แบ่งจ่ายตามระยะเวลาคอร์สเรียน
*คอร์ส IPGCE เป็นคอร์สตัวเลือก สามารถลงเรียนหรือไม่ก็ได้*

Learn More
bottom of page