DSC09852.JPG
c7042df3d4f85b5cbafc27f0732f85ab.jpg

ประวัติของประเทศอังกฤษ

History of England

ประเทศอังกฤษ มีเมืองหลวงชื่อว่า “ลอนดอน” ที่เป็นเขตมหานครใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และ พื้นที่เมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของ “ภาษาอังกฤษ”และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ระบบเศรษฐกิจอังกฤษจัดเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่นำวิทยาการทันสมัยทดแทนอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิม อีกทั้งยังมีเมืองหลวงอย่างลอนดอน เป็นผู้นำและศูนย์กลางทางการธนาคารและบริการด้านการเงินอื่น ๆ ชั้นแนวหน้าของโลก    

Big%20Ben%20Reno%201.jpg

About the Tour

ccelebritiesfotoGettyImages-503564070-1.
IMG_0498_edited.jpg

ทำไมควรไป

Study Tour

  • ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และเกร็ดความรู้ในการเดินทางและการดำรงชีวิตในต่างประเทศ

  • สามารถนำความรู้จากสัปดาห์แห่งการทัศนศึกษาไปประยุกต์    ใช้จริงในชีวิตประจำวัน 

  • ทั้งตลอดการทัศนศึกษามีทีชเชอร์เจ้าของภาษาเป็นผู้นำทริป

  • ได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในชีวิตจริงอีกทั้งทักษะการอ่านและเขียนที่ได้เพิ่มจากที่โรงเรียน

  • สามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต

  • เพื่อเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการตัดสินใจก่อนเข้าร่วมโครงการ  นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

london

Study tour  2022

london

11 - 30 April 2022

ชาร์ป อินเตอร์เชนจ์ จะเปลี่ยนปิดเทอมที่แสนเรียบง่าย ให้สนุก และ น่าค้นหามากขึ้นกับโครงการ London Study tour 2022   เราจะพาน้องๆ เหินฟ้าสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่บอกได้เลยว่าพิเศษสุดกับไกด์ที่เป็นชาวบริทิชแท้ๆ น้องๆจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม และยังได้ ท่องเที่ยวในที่สุด Exculsive unseen อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ค้นหาความเป็นตัวเอง และเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยคนจากหลากหลายเชื้อชาติ ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ

กิจกรรมของชาร์ป อินเตอร์เชนจ์
ENGLAND
TRIP
FOR
FREE
FIRST
TIME
IN
ENGLAND

How to Join

ขั้นตอนการสมัครผ่าน www.sharpinterchange.org

how to join.png
S__6463552.jpg
Schedule
Schedule
Schedule.png

* วันเสาร์หรืออาทิตย์ ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม

ค่าใช่จ่ายเข้าร่วมโครงการ

Programme Fee

Who can join?

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ถึง มัธยมศึกษา

2. อายุตั้งแต่ 10 – 24 ปี 

3. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี                  ต่อภาษาอังกฤษและพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

4. มีความพร้อมที่จะเดินทางในวันที่โครงการกำหนด

ครั้งที่

รายละเอียด

จํานวน

กําหนด

ชําระเงิน

1

ค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการ

49,000<