top of page

ดึงดูดและเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อหรือทำงานด้วยการเข้าร่วมคอร์สที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่เจาะจงเฉพาะด้านให้กับตัวเอง


โครงการนี้เหมาะสำหรับ 

  • นักเรียนทุกระดับชั้น 

  • พนักงาน ครู หรือ ประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สนใจที่อายุระหว่าง 8 ปีขึ้นไป

  • มีความสนใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

Portfoilo Development ค่ายพัฒนาความสามารถพิเศษ

Portfoilo Development ค่ายพัฒนาความสามารถพิเศษ

ดึงดูดและเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อหรือทำงานด้วยการเข้าร่วมคอร์สที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่เจาะจงเฉพาะด้านให้กับตัวเอง


โครงการนี้เหมาะสำหรับ 

  • นักเรียนทุกระดับชั้น 

  • พนักงาน ครู หรือ ประชาชนทั่วไป

bottom of page